Lara Holistische massage - Visie
Holistisch is afgeleid van het Griekse woord “holos” wat “heel” betekent.
Ik werk vanuit de holistische visie dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, invloed op elkaar uitoefenen en een geheel zijn.
Je hebt niet alleen een lichaam maar je bestaat ook uit een emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel deel. Al deze delen samen maken dat je bent wie je bent.
Ervaar je spanningen, problemen of blokkades op één bepaald gebied dan zal dat zijn weerslag hebben op alle andere gebieden en ook op je lichaam. De balans tussen de delen onderling raakt verstoord en hierdoor kunnen klachten of ziekten ontstaan.

Deze klachten geven inzicht in jezelf. Klachten zijn signalen die je lichaam uitzendt om iets onder de aandacht te brengen wat opgemerkt en gevoeld wil worden. 
Ervaren, voelen en accepteren wat er is - niets hoeft te veranderen, kan je helpen om de balans in jezelf te herstellen waardoor je weer in contact komt met je oorspronkelijke vitaliteit en levensvreugde.
Ik zie het lichaam als een klankbord  dat uitdrukking geeft aan hoe je in het leven staat. Je levensverhaal heeft zich in je opgeslagen en erkenning daarvan is de sleutel tot vrij zijn.