Algemene  voorwaarden


Samenwerking

Bij elke samenwerking zijn er afspraken – zo ook wanneer je kiest voor een sessie bij Lara Holistische massage.

Geen medische behandeling
Ik ben geen arts en stel geen diagnoses. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de sessie die gericht is op verbetering van jouw welzijn. Raadpleeg te allen tijde je huisarts als je twijfelt over jouw gezondheid.

Overeenkomst en nota’s
Vanaf de eerste sessie hebben we een mondelinge overeenkomst. Je krijgt van mij een nota als je dat wilt.

Heb je een klacht?
Het kan zijn dat je ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik werk toch een klacht hebt over mijn handelswijze. Blijf daar niet mee zitten en neem z.s.m. contact met me op zodat we er samen uit kunnen komen.

Ik ga er vanuit dat we samen in een gesprek tot een oplossing kunnen komen. Het is ook in mijn belang om van jouw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

 

Algemene voorwaarden

  • Met het maken van een afspraak voor een sessie ga je akkoord met de Algemene voorwaarden zoals die hier zijn gesteld.
  • Ik betracht geheimhouding ten aanzien van door de jou verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
  • Ik zal nooit zonder jouw toestemming bepaalde handelingen verrichten.
  • Je gaat akkoord met de tariefstelling zoals die op de website van Lara Holistische massage is vermeld.
  • Betalingswijze van de behandelingen is contant, via betaal-verzoek of online bankieren.
  • Wanneer je een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) afzegt,  kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Graag (ook) telefonisch afmelden omdat ik mail, app of sms niet altijd zie.
  • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie zoals bijv. aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van jezelf. 
  • Jij blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor jouw gezondheid en genezingsproces.
  • Lara Holistische massage is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van of schade aan goederen van jou ontstaan op of nabij het praktijkadres.
  • De aansprakelijkheid van Lara Holistische massage voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van de overeenkomst dan wel het verrichten van diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door Lara Holistische massage gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft.

 

           Laatst gewijzigd op 01-01-2022

 

 

 

favicon2-500x500