Contact


Goed nieuws!

Vanaf maandag 11 mei zal mijn praktijk weer geopend zijn. 

Vanzelfsprekend zijn er voorwaarden en afspraken waar we ons aan moeten houden. Klik HIER voor het Corona protocol dat vanuit mijn beroepsvereniging is opgesteld. Het is van belang deze te lezen voordat je een afspraak maakt.
 

Openingstijden:  maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00  een enkele keer op zaterdag. Let op: behandelingen alleen op afspraak. 


Voor het maken van een afspraak, of het inwinnen van informatie kun je me bellen op 06-26432147 maandag t/m zaterdag tussen 9.00 – 21.00 uur. Wanneer ik aan het werk ben en je een bericht inspreekt dan bel ik je z.s.m. terug.
Of stuur een bericht via het onderstaande formulier: 

Let op!
Hou je spambox in de gaten; een enkele keer wil mijn reactie daarin terechtkomen.

 

 
 
 

 
 

 

 

    * een kopie van dit bericht wordt automatisch verzonden naar het door jou opgegeven email adres
   ** door het invullen van dit contactformulier ga je er mee akkoord dat ik jouw gegevens opneem in mijn cliëntenadministratie. De gegevens zullen enkel worden gebruikt ten behoeve van de behandeling(en). Tevens geef je door het invullen van dit formulier aan op de hoogte te zijn van de privacy verklaring


 

 

 

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Corona protocol Holos masseurs en massagetherapeuten

·       Wij masseren alleen als wij zelf ook gezond zijn.

Dat wil zeggen: wij (of onze gezinsleden) vertonen geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen zijn wij tenminste 24 uur klachtenvrij voordat wij weer behandelen. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zullen wij pas weer werken als we tenminste 2 weken klachtenvrij zijn.

·       De praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk.

Wij onderwerpen ons aan de algemene richtlijnen van de beroepsvereniging(en) voor de inrichting en het gebruik van hun praktijkruimte, waaronder ook hygiënerichtlijnen. Als basis verwijzen de beroepsverenigingen voor massagetherapeuten naar de richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk). Relevant voor de massagetherapiepraktijk uit deze richtlijn zijn de aanbevelingen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en het desinfecteren van de ruimte, meubelen e.d. (zie bijlage 1)

·       In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, treffen wij extra hygiënische maatregelen.

·         Materialen die slecht schoon zijn te maken of niet voor de behandeling nodig zijn worden uit de behandelruimte verwijderd.

·         Dagelijks worden de vloeren gereinigd en oppervlakten gesopt en geboend met schoonmaakmiddelen in een emmer sop.

·         Na iedere cliënt wordt alcohol schoonmaak uitgevoerd voor alle aanraakvlakken (waaronder ook deurkrukken);

·         Na iedere cliënt wordt de ruimte goed geventileerd door ramen en deuren open te zetten.

·         Alle materialen die gebruikt worden, worden per cliënt schoon gepakt en op 60 graden gewassen (lakentjes op behandeltafels, etc.).

·         Naar wens en behoefte vindt er ook energetische reiniging met salie, teatree olie of -spray plaats;

4.    Wij bepalen telefonisch of via een vragenlijst per mail, voorafgaande aan het maken van een afspraak of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in het cliëntendossier.

Wij behandelen:

·     personen zonder symptomen passend bij COVID-19, waarvan ook de gezinsleden geen symptomen vertonen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts)

·     personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn

·     personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)

5.    Wij bevestigen schriftelijk via mail de gemaakte afspraak.

Wij nemen in de afspraakbevestiging de bepaling op dat met het maken van de afspraak de cliënt kennis heeft genomen van het opnameprotocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaart.

6.    Cliënten komen in principe alleen naar de praktijk

Wij vragen cliënten in principe alleen naar de praktijk te komen. Zo nodig kan één begeleider worden meegenomen. Door voldoende tijd tussen behandelingen in te plannen, laten wij cliënten niet wachten in de wachtruimte. Zij kunnen bij aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte.

7.    Cliënten nemen hun eigen waterflesje mee.

Wij vragen cliënten bij het maken van de afspraak om een eigen waterflesje mee te brengen gevuld met water.

8.    Wij informeren naar de gezondheid van de cliënt op het moment van de afspraak.

Wij vragen cliënten bij binnenkomst in de praktijk of zij zich gezond voelen. Personen die op het moment van de afspraak aangeven zich onwel voelen zullen niet behandeld worden.

9.    De cliënt wast zijn/haar handen bij binnenkomst, bij voorkeur met alcohol.

Er worden door de cliënt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aangeraakt, (behalve die op waar hij/zij zit). Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling). Papieren tissues zijn beschikbaar, cliënten kunnen deze weggooien door met hun voet de prullenbak te openen.

10.  Wij blijven altijd minimaal op 1,5 meter van de cliënt behalve bij de massage.

Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek behouden wij altijd een afstand van minimaal 1,5 meter afstand tot de cliënt.

11.  Wij wassen onze handen voor en na elke massage.

Voorafgaand aan de massage en na de massage wassen wij onze handen volgens de richtlijnen van het RIVM.

12.  Wij sturen cliënten een factuur en/of betaalverzoek.

Wij zullen u een factuur sturen en desgewenst ook een betaalverzoek. Wij accepteren dus geen contante betalingen.

13.  Wij rekenen geen annuleringskosten.

Zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden, kunnen cliënten op elk moment de afspraak afzeggen.

14.  Wij informeren onze cliënten over deze voorwaarden.

       Bij het maken van afspraken informeren wij onze cliënten actief over deze condities. Wij sturen deze bij het bevestigen van onze afspraak mee, hebben de afspraken zichtbaar in onze praktijk hangen, en plaatsen het document op onze website.

15.  Wij aanvaarden GEEN aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen.

       In het licht van onze garantie dat wij er alles aan zullen doen om besmettingen te voorkomen, en de onzekerheden die er nog bestaan over de wijze van overdragen van het virus, c.q. incubatietijden e.d., accepteren wij geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een Corona-besmetting.

 

Klik HIER voor een overzicht van de regels die gelden in ICMC de Bron, het centrum waar ik mijn ruimte heb.

 

Goed om te weten:

 • Graag goed verzorgd verschijnen (schoon van lijf en leden)
 • Draag gemakkelijk zittende kleding
 • Niet te veel of te vet eten voor de massage 
 • Geen alcoholgebruik voor de massage 
 • Na de behandeling voldoende water drinken om vrijkomende afvalstoffen af te voeren 
 • Het is aan te raden om een rustmoment na de massage in te plannen 
 • Bij twijfelachtige aandoeningen graag eerst met je arts overleggen of massage wordt aanbevolen 
 • Bij aanvang van de eerste behandeling ga je akkoord met de Algemene voorwaarden
 • De praktijk bevindt zich op de 2e etage zonder lift. Wanneer het absoluut niet mogelijk is trappen te lopen is er een ruimte op de beganegrond beschikbaar.
   

Met dank aan de fotografen:

 • Michael de Roo - MdR Culturele projecten - Interieur foto's
 • Melvin Tas - Frisse Focus - Portret- en actiefoto's

Overige gegevens:

 • KvK 63076527
 • Btw-id NL001982529B74
 • VBAG lidmaatschapnr. 21712005
 • RBCZ licentienr. 180119R
 • Prestatiecode 24005