EmotieCoaching


Net zoals jouw lichaam een taal spreekt, zo doen jouw emoties dat ook alleen dan nog veel directer. 

De herkomst van het woord emotie is het Latijnse woord "movere" wat “in beweging brengen” betekent. Dat is dan ook precies de functie van een emotie; ervoor zorgen dat je in beweging komt richting zelfsturing en zelfontplooiing.

Emoties laten je de misvattingen zien die je ongelukkig maken en geven je ook de oplossing. Ze hebben allen hun eigen specifieke boodschap, met als doel je in contact te brengen met je diepste kern; het centrum in jou waar alles vredig is zodat je moeiteloos jezelf kunt zijn.

 

“Emoties maken bewust wat onbewust was en bewust moest worden”

Vera Helleman, EmotieExpertiseCentrum

 

Wat zijn emoties en waar dienen ze voor?

Emoties zijn vernauwingen of verruimingen in onze gevoelslaag. Je kunt ze zien als jouw individuele navigatiesysteem; jouw doel was al bepaald toen je geboren werd, namelijk gelukkig zijn en expressie te geven aan wie je werkelijk bent.

Dit doel en diepe verlangen is door het leven en jouw ervaringen in meer of mindere mate uit je bewustzijn geraakt. Daarom heb je jouw emoties nodig om bij te sturen daar waar jij van jouw levenspad afwijkt (bijv. onvrede, geen zin, afkeer), en aan te moedigen daar waar je op de voor jou goede weg zit (bijv. vreugde, enthousiasme, voldoening).

Ze maken zichtbaar of je handelt vanuit wie je werkelijk bent (je blauwdruk) of vanuit wie je denkt te moeten zijn (je “ikje”/ego).

Jouw pad ontvouwt zich alsmaar vanuit het huidige moment, of je dit nu bewust bent of niet. En wanneer je in het NU echt aanwezig bent is er altijd rust en vertrouwen en een zuiver weten over wat nodig is en te doen of te laten.

Hoe meer je van je pad afwijkt en geen gehoor geeft aan de subtiele emotiestromen, hoe heftiger deze moeten worden. Maar, durf je een emotie volledig te voelen dan versmelt je altijd met het NU.

 

Wat is EmotieCoaching?
 

De EmotieCoach methode is ontwikkeld door Vera Helleman, schrijfster van de Emotie Encyclopedie, het brein achter de 8 emotiegroepen (Liefde, Verbazing, Vreugde, Verdriet, Afkeer, Boosheid, Angst, Schuld/Schaamte) en oprichtster van het Emotie Expertise Centrum.

 

De basis van EmotieCoaching komt voort uit een diep begrip van non-dualiteit en is gebaseerd op 4 natuurwetten:

 Jij bestaat, er is bestaan

 Het een is alles en het alles is een (alles is verbonden met elkaar)

 Alles wat je uitzendt trek je ook aan (wet van aantrekking; energetische logica)

Alles is continu in verandering, in beweging

 

Veranderprocessen ontstaan wanneer emoties erkend, verwelkomd en doorleefd worden en er inzicht ontstaat. Pas dan komt er een opening en kan er bewust gekozen worden voor een andere koers.

Er is moed voor nodig om alles te voelen maar hoe meer je je openstelt hoe dieper de werking en hoe groter het inzicht. De sleutel naar geluk ligt in je eigen handen.

Ons emotionele systeem zit ontzettend vernuftig in elkaar, alleen hebben de meesten van ons nooit geleerd er goed mee om te gaan, laat staan de verschillende boodschappen ervan verstaan.

Meestal is het ook nog zo dat er meerdere emoties over elkaar heen duikelen waardoor je al helemaal het spoor bijster raakt. Het kan ook zijn dat je je emoties helemaal niet of alleen maar selectief voelt. EmotieCoaching kan je dan helpen gewaar te worden van de gevoelslaag waarin emoties zich bewegen en uitdrukken.

 
Hoe werkt EmotieCoaching?
 

In EmotieCoaching zijn jouw emoties leidend; zij wijzen de weg en laten zien welk levensthema er speelt en waar er disbalans is.

Als coach help ik jou bewustzijn te krijgen over wat er in jou leeft, waar belemmerende overtuigingen je leven saboteren en wat je binnenwereld aangeeft nodig te hebben.

EmotieCoaching geeft je een duwtje in de richting die jouw zelfhelend vermogen al heeft ingezet. Jij bepaalt wanneer je een duwtje nodig hebt, je emoties bepalen wat je nodig hebt en de EmotieCoach brengt het naar je bewustzijn voor een effectiever proces. Dit maakt dat je altijd richting je ware zelf wordt geholpen op een manier die past bij jou en op het moment dat het klopt in jouw ontwikkeling.

Praktisch betekent het dat we samen kijken naar een emotioneel beladen situatie die jij inbrengt en komen er inzichten die een proces op gang brengen. Soms zijn er interventies nodig om het proces echt te ervaren en te bekrachtigen. Het kan ook zijn dat je je niet bewust bent van emoties maar wel ergens mee zit. Dit geeft niks, alles wat jou op de een of ander manier ongelukkig maakt is een ingang voor een sessie. EmotieCoaching leert jou in dat geval gewaar te worden van jouw emoties want ze zijn er altijd.

Het doel van EmotieCoaching is om je bewust te maken van jouw eigen wijsheid zodat je zo gauw mogelijk weer vanuit jezelf sturing kunt gaan geven aan je leven en vol vertrouwen kunt gaan varen op jouw innerlijke kompas.

EmotieCoaching is altijd op maat en niet op tijd.

Gemiddeld duurt een sessie 45 minuten, soms korter soms langer. De tijd die nodig is mag er zijn. Je kunt eenmalig voor een sessie komen en als je wilt ook meerdere keren.

 

Wanneer EmotieCoaching?

EmotieCoaching is passend voor jou wanneer je:

    Verstrikt zit in emoties

    Last hebt van angst, boosheid, schaamte, schuld enz.

    Burn-out, rouw of depressie ervaart

    Het gevoel hebt vast te zitten

    Inzicht wil krijgen in onbewuste overtuigingen

    Je ongelukkig voelt en niet meer weet wanneer je voor het laatst gelachen hebt

    Behoefte hebt aan innerlijke rust en vrijheid

    Wilt leren leven vanuit jezelf en gelukkig wilt zijn

 

Wat levert het je op?

    Meer verbinding met jezelf (en anderen)

    Meer helderheid, zelfvertrouwen en bewustwording

    Meer lichtheid, vreugde en vervulling

    Meer (daad)kracht, energie vanuit innerlijke rust

    In vrede zijn met wie je werkelijk bent

    Je gaat aantrekken wat bij je past

    Een dieper vertrouwen in het leven

    (pijnlijke en moeilijke situaties ga je zien als middelen tot inzicht)